Các tầng thương mại dự án Tara Residence bán hay cho thuê?

HỎI: Các tầng thương mại dự án Tara Residence bán hay cho thuê?

TRẢ LỜI: Dự án Tara Residence có từ 2 đến 3 tầng thương mại trên mỗi tòa tháp, và các tầng thương mại này có bán và cả cho thuê, cho quý khách hàng nhiều sự lựa chọn hình thức sở hữu phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện kinh tế.

Thông tin thêm cho khách hàng: khách hàng không được thuê ở trung tâm thương mại.