Dự án Tara Residence Quận 8 có bao nhiêu căn hộ/1 sàn ?

HỎI: Dự án Tara Residence Quận 8 có bao nhiêu căn hộ/1 sàn ?

TRẢ LỜI: Dự án Tara Residence có 58 căn hộ/ 1 sàn. Tổng số căn hộ của dự án là 989 căn hộ / 4 tòa tháp.

Tara Residence có 4 tòa tháp số căn hộ trên các tòa tháp cụ thể như sau:

  • Tòa Đại Đồng: 237 căn hộ
  • Tòa Đại Nam: 234 căn hộ
  • Tòa Khải Hoàn: 270 căn hộ
  • Tòa Kinh Đô: 248 căn hộ