Mua 2 căn hộ Tara Residence có được đập thông căn không? Và cấp sổ hồng như thế nào?

HỎI: Mua 2 căn hộ Tara Residence có được đập thông căn không? Sổ hồng sẽ được cấp riêng cho từng căn không ? Nếu được thông căn hộ thì khi đập thông căn cần những thủ tục nào?

TRẢ LỜI: 

  • Khi mua căn hộ tại dự án Tara Residence, khách hàng có nhu cầu thông căn thì vẫn được đập vách thông căn hộ với nhau.
  • Tuy được đập thông 2 căn thành một nhưng trên giấy tờ của quý khách sẽ vẫn là mua 2 căn hộ và được cấp sổ hồng riêng cho từng căn hộ.
  • Trước khi muốn đập thông căn hộ thì thủ tục cần có là: có thông báo và có giấy phé của chủ đầu tư.