Hệ thống phòng cháy chữa cháy được bố trí như thế nào ở Tara Raesidence?

HỎI: Hệ thống phòng cháy chữa cháy được bố trí như thế nào ở Tara Raesidence?

TRẢ LỜI: Căn hộ Tara Residence Quận 8 được bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy vô cùng kỹ lưỡng và an toàn. Hệ thống PCCC được bố trí trong trần căn hộ, đầu phu HT chữa cháy, đầu báo khói, đầu báo nhiệt, và các hệ thống này đều được bố trí ở hành lang căn hộ, hầm giữ xe,…